Academia Musica Enschede

Inge Lulofs geeft pianoles aan de muziekschool in Nordhorn en privéles bij haar thuis aan de Wooldriksweg in Enschede.
Sinds de oprichting in 2014 is ze ook verbonden aan de Academia Musica.


De Academia Musica is een open klassieke opleiding voor getalenteerde amateurmusici die zich breed en op professioneel niveau willen ontwikkelen, maar primair kiezen voor een andere dan de reguliere conservatoriumstudie, c.q. een andere professie.

De opleiding stelt weinig restricties aan leeftijd en studietempo. Er kan aan de Academia Musica in deeltijd gestudeerd worden door zowel jonge talenten als bijvoorbeeld gepensioneerde amateurmusici op hoog niveau.
Artistieke leiders en bestuurders van het Valerius ensemble zijn mede-initiatiefnemers. Musici uit dit ensemble (tevens leden van het Orkest van het Oosten) staan als docenten niet alleen borg voor muzikaal onderricht op het hoogste niveau, in teamverband realiseren zij een specifiek op het ensemblespel gericht lesprogramma.
Bij het curriculum van de Academia hoort een volwaardig pakket aan algemene vakken: solfège, muziekleer, harmonieleer, contrapunt, analyse, muziekgeschiedenis. Desgewenst is dit pakket ook onafhankelijk van een hoofdvak te volgen.

Het lesprogramma voor hoofdvak piano bevat een flexibel in te richten combinatie van individuele begeleiding naar hoog spelniveau en training in ensemblemusiceren en begeleiden.

Toelatingseisen (indicatie)

Van u wordt het volgende minimumniveau verwacht:
(de stukken die genoemd worden dienen als voorbeeld)
Techniek: Etudes van Czerny Op. 299 boek 1 en 2
Polyfonie: J.S. Bach: Tweestemmige inventies
Sonates: Een eenvoudige klassieke sonate
Voordrachtsstukken: bijv. een wals of een nocturne van Chopin

Ontwikkelingsprognose, technische realisatie en muzikale expressie zullen tevens een rol spelen.
Het is een prettige bijkomstigheid wanneer u al enige ervaring heeft in het begeleiden van instrumentalisten en/of vocalisten.

De intake

De intake houdt het midden tussen een auditie en een proefles. Naar aanleiding van de interactie tussen ons wordt ingeschat of er voldoende ontwikkelbaar potentieel is en of het ‘klikt’ tussen ons.